Wednesday, 15 August 2018
Thiền

Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực


Pháp thoại Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại nhà hàng chay Ấn Tâm, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03/06/2017 (09/05 Đinh Dậu)

Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực5.00/5 (100.00%) 1 vote