Thursday, 15 November 2018
Thiền

Chuyển cảnh giới và giác ngộ


Pháp thoại Chuyển cảnh giới và giác ngộ được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Quang Minh, Colorado, Mỹ

Chuyển cảnh giới và giác ngộ4.67/5 (93.33%) 3 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp