Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Chánh Pháp và Tà Pháp


Pháp thoại Chánh Pháp và Tà Pháp được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (PL 2562 – DL 2018) tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10 – HCM), ngày 26-05-2018

Chánh Pháp và Tà Pháp4.50/5 (90.00%) 2 votes