Sunday, 14 October 2018
Thiền

Chánh kiến niệm Phật


Bài pháp thoại Chánh kiến niệm Phật được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Chánh kiến niệm Phật5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp