Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Chân ngôn trong cuộc sống


Bài pháp thoại Chân ngôn trong cuộc sống được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc, ngày 24/06/2017

Chân ngôn trong cuộc sống5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp