Sunday, 18 November 2018
Thiền

Cầu sanh con trai con gái theo Kinh Phổ Môn


Bài pháp thoại Cầu sanh con trai con gái theo Kinh Phổ Môn được Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ vào ngày 28-10-2018 tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Cầu sanh con trai con gái theo Kinh Phổ Môn
Xem thêm: Tụng Kinh Phổ Môn – Thầy Thích Trí Thoát| Tìm hiểu lý và sự kinh phổ môn

Cầu sanh con trai con gái theo Kinh Phổ Môn5.00/5 (100.00%) 1 vote