Friday, 16 November 2018
Thiền

Căn tánh của người tu


Bài pháp thoại Căn tánh của người tu được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Phước Huệ trong chuyến hoằng pháp tại Úc năm 2017

Căn tánh của người tu5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp