Sunday, 14 October 2018
Thiền

Cách vào định khi ngồi thiền


Pháp thoại Cách vào định khi ngồi thiền (vấn đáp) được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại tư gia Phật tử Thiện Giác, Bremen, Đức Quốc, ngày 12/06/2017.

Cách vào định khi ngồi thiền5.00/5 (100.00%) 1 vote