Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Các Pháp là Phật Pháp


Pháp thoại Các Pháp là Phật Pháp được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Liên Hoa Đạo Tràng trong chuyến hoằng Pháp Âu Châu , Na Uy 2.7.2017

Các Pháp là Phật Pháp5.00/5 (100.00%) 2 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp