Thursday, 15 November 2018
Thiền

Bốn thứ chết mang theo


Nghe pháp thoại Bốn thứ chết mang theo thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng chùa Từ Bi Missouri, Hoa Kỳ.

Bốn thứ chết mang theo5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp