Sunday, 16 September 2018
Thiền

Bình thản trước cuộc đời


Pháp thoại Bình thản trước cuộc đời được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bửu Sơn, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Bình thản trước cuộc đời5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp