Sunday, 21 October 2018
Thiền

Biết vô thường để sống thường


Pháp thoại Biết vô thường để sống thường được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Trúc Lâm, ngày 11/02/2018

Biết vô thường để sống thường5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp