Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Biết thương mình là biết thương người


Pháp thoại “Biết thương mình là biết thương người” được Thầy Minh Niệm chia sẻ vào ngày 29.09.2018 tại Tân Bình, Sài Gòn.

Biết thương mình là biết thương người5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp