Monday, 24 September 2018
Thiền

Biết sống an vui


Bài pháp thoại Biết sống an vui do Thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 91 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 03-06-2018

Biết sống an vui5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp