Tuesday, 20 November 2018
Thiền

Bi trí dũng


Bài pháp thoại Bi trí dũng được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Từ Bi, bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 26-11-2017

Bi trí dũng5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp