Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Bao giờ hết mê tín ở Việt Nam


Bài giảng Bao giờ hết mê tín ở Việt Nam được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-05-2018

Bao giờ hết mê tín ở Việt Nam5.00/5 (100.00%) 1 vote