Monday, 19 November 2018
Thiền

Bài kinh về mũi tên – Đau đớn của thân xác phần 2


Bài giảng Bài kinh về mũi tên – Đau đớn của thân xác phần 2 được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai, ngày 16/07/2018.

Bài kinh về mũi tên – Đau đớn của thân xác phần 25.00/5 (100.00%) 1 vote