Saturday, 13 October 2018
Thiền

Bài học nhân quả


Pháp thoại Bài học nhân quả được Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Vẽ, phường Đông Hải,quận Hải An,TP. Hải Phòng, ngày 21/04/2018.

The post Bài học nhân quả appeared first on Niệm Phật.