Thursday, 18 October 2018
Thiền

Ba trụ cột của Phật tử tại gia


Pháp thoại Ba trụ cột của Phật tử tại gia được TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-09-2018

Ba trụ cột của Phật tử tại gia5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp