Thursday, 15 November 2018
Thiền

Ai đầu độc ta?


Pháp thoại Ai đầu độc ta? do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Châu Long, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang, ngày 25/06/2018.

Ai đầu độc ta?5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp