Saturday, 17 November 2018
Thiền

Ai biết tâm mình tịnh


Pháp thoại Ai biết tâm mình tịnh (Vấn Đáp) được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại TV Chân Không , Ngày 09-09-2018

Ai biết tâm mình tịnh5.00/5 (100.00%) 2 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp