Thursday, 18 October 2018
Thiền

7 điều khó để tu chứng đắc


Bài giảng Phật pháp: 7 điều khó để tu chứng đắc được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Liên Hoa, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

7 điều khó để tu chứng đắc5.00/5 (100.00%) 2 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp