Tuesday, 13 November 2018
Thiền

6 việc hối hận về sau


Pháp thoại 6 việc hối hận về sau được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu mùa hè tại Tịnh Xá Ngọc Phước, tỉnh Đồng Tháp.


Chuyên mục: Thuyết Pháp