Saturday, 15 September 2018
Thiền

5 đức tính không thể thiếu trong việc thành công


Pháp thoại 5 đức tính không thể thiếu cho việc thành công được Thầy Thích Phước Tiến giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01/03/2018. 5 yếu tố làm nền tảng căn bản cho mọi người tu học đó là: siêng năng, nhẫn nhục, hy sinh, chân thật và tình thương

5 đức tính không thể thiếu trong việc thành công5.00/5 (100.00%) 2 votes