Thursday, 15 November 2018
Thiền

3 pháp của tâm


Pháp thoại 3 pháp của tâm được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại tư gia Phật tử Mai Hân trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ năm 2018.

3 pháp của tâm5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp