Friday, 19 October 2018
Thiền

3 cấp tu tịnh độ


Bài pháp thoại 3 cấp tu tịnh độ được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại chùa Long Vân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3 cấp tu tịnh độ5.00/5 (100.00%) 2 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp