Tuesday, 16 October 2018
Thiền

10 giá trị sống giúp bạn trở thành người lãnh đạo giỏi


Pháp thoại 10 giá trị sống giúp bạn trở thành người lãnh đạo giỏi do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 49 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-07-2018

10 giá trị sống giúp bạn trở thành người lãnh đạo giỏi5.00/5 (100.00%) 1 vote