Friday, 20 April 2018

Pháp thoại Cái gì cũng tội được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tư Gia PT Diệu Cẩm, ngày…

Pháp thoại Sống tốt để lòng thanh thản được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng An Hạnh,…

Pháp thoại Lớn khôn được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc, Toronto, ngày 01/09/2017…

Pháp thoại Bình thản trước cuộc đời được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bửu Sơn, quận 9,…