Tuesday, 22 August 2017

Pháp thoại mới nhất Câu chuyện của mẹ được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Giác Hoa, xã…

Pháp thoại tu chuyên nhất được giảng bởi thầy Thích Trí Huệ tại đạo tràng chùa Châu Long, ấp Bình…

Trong cuộc sống, hại người cũng là hại mình, giúp người chính là giúp mình. Chỉ có nghĩ cho người…

Bài pháp thoại sống thì sống tu thì tu do đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phước…

Bài giảng chủ đề Cái gì nên giữ được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Quang Minh, huyện…

Bài giảng chủ đề Vết thương do đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Đức Hòa 1. Những…