Thursday, 19 October 2017

Tối ngày 01/09/2017, tại Giảng đường Chánh Trí Chùa Phật học Xá Lợi, ngày thứ tư của tuần lễ Pháp…

Tối 27/8/2017, tại Giảng đường Chánh Trí Chùa Phật học Xá Lợi, Giảng sư Đại đức Thích Thiện Thuận đã…

Hãy nhớ rằng chỉ có chính bạn là người có thể thay đổi cuộc đời mình theo chiều hướng tốt…