Tuesday, 17 July 2018

Thói quen đối với con người mà nói cũng giống như một thứ cám dỗ. Ví như có người quen…