Friday, 19 October 2018

Trong tầm giá 5 triệu đồng, người dùng có nhiều lựa chọn điện thoại chính hãng, xách tay. Một…