Thursday, 18 January 2018

Không nhất thiết phải là bộ xử lí 4 nhân, card đồ họa rời hay màn hình cảm ứng…