Friday, 20 July 2018

Gà ông Thọ; Thú cưng thời đại mới; Chiếc kính mơ ước của mọi học sinh,… là những hình ảnh…