Friday, 20 July 2018

Với 20 ca khúc hát suốt 3 tiếng, Ban nhạc Bức Tường đã dành hết tâm sức để hát, hát…