Tuesday, 23 January 2018

Làng, nơi mà mình hay nói với con là quê ngoại, giờ đã trở thành nơi ấp ôm những kỷ…

Hai anh em Biền đứng tựa bên chiếc cào tre, phóng mắt nhìn theo chiếc thuyền giăng câu muộn đang…