Saturday, 21 July 2018

Chinh đang chăm chút máy yêu. “Con nghiện” đĩa than Chinh có lẽ là một trong những tín đồ đĩa…