Wednesday, 21 November 2018

Pháp thoại Cái gai phần 1 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 19.10.2018…