Wednesday, 19 September 2018
Giáo dục

Vĩnh Phúc công bố 18 điểm thi cụm tốt nghiệp


GD&TĐ – Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc thành lập 18 điểm thi dành cho thí sinh tại cụm thi tốt nghiệp. Có tổng số 6.285 thí sinh dự thi tại cụm này.

Danh sách 18 điểm thi cụ thể như sau:


Sở GD&ĐT giao thủ trưởng đơn vị đặt điểm thi chủ trì, phối hợp với các đơn vị có học sinh tham dự kỳ thi thuộc điểm thi tổ chức họp, triển khai công tac chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Các đơn vị có học sinh dự thi chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì điểm thi trong công tác chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh; thông báo tơi shocj sinh, gia đình học sinh đầy đủ thông tin về kỳ thi, có phương án hỗ trợ thí sinh trong việc tham dự kỳ thi…

Source link

Source link