Friday, 21 September 2018
Giáo dục

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân khánh thành hệ thống gắn biển cây xanh


Lãnh đạo nhà trường gắn biển cây xanh

Đây là một ý tưởng mới mà trường ĐH Kinh tế quốc dân mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên và người học về các cây xanh, hành động bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cảnh quan trong khuôn viên Trường. Đồng thời là cơ sở để quản lý hệ thống cây xanh – một tài sản rất quí báu đã được vun trồng, bảo vệ qua nhiều thế hệ của Nhà trường.


Giảng viên, sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân tham gia gắn biển bảo vệ cây xanh

Giảng viên, sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân tham gia gắn biển bảo vệ cây xanh

Ý tưởng kiểm kê và gắn biển cây xanh được lãnh đạo Nhà trường đề xuất và giao cho Khoa Môi trường và Đô thị và sinh viên chuyên ngành Kinh tế – Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Trường đã thống kê có 525 cây xanh thuộc khuôn viên trường thuộc 42 loài, trong đó có những cây có giá trị sinh thái cao như tếch, sưa, muồng kim phượng. Dữ liệu cây xanh cũng được kết nối với không gian và vị trí của các cây trên hệ thống thông tin địa lý GIS.

H.H

Xem nguồnXem nguồn