Friday, 21 September 2018
Giáo dục

Tiếp tục triển khai phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột nhưng tăng thêm điều kiện


Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc

Hội nghị có sự tham dự của 200 đại biểu đến từ các Sở GD&ĐT và đại diện các Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GDTX, đại diện dự án GPE-VNEN… 

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, qua 5 năm triển khai thực hiện, phương pháp Bàn tay nặn bột đã được áp dụng và đạt hiệu quả ở nhiều trường phổ thông trên phạm vi cả nước.

Trong đó, Bộ GD&ĐT đã hỗ trợ tập huấn các địa phương trong quá trình triển khai, đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh kịp thời nhất là về cơ chế quản lý chuyên môn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện có hiệu quả phương pháp Bàn tay nặn bột.

Để triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột, một số nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông được sắp xếp lại một cách hợp lý hơn, khắc phục được một số chồng chéo về nội dung giữa các môn, góp phần giải quyết giảm tải chương trình; có nhiều nội dung đổi mới đã được cập nhật, bổ sung vào chương trình dạy học thông qua yêu cầu thiết kế các hoạt động học tích cực của học sinh và thông qua các sản phẩm học tập do học sinh thực hiện trong các chủ đề, bài học.

Việc tổ chức các hoạt động theo tiến trình sư phạm của phương pháp Bàn tay nặn bột đã được thực hiện ở nhiều bài học theo mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở, nhất là đối với môn Khoa học Tự nhiên.

 Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Bàn tay nặn bột là một trong những phương pháp dạy học tích cực. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai áp dụng trong tổ chức dạy – học nhưng tăng thêm điều kiện để có thể đạt hiệu quả cao như cải thiện cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học cũng như tập huấn cho giáo viên để phương pháp Bàn tay nặn bột  và kỹ thuật dạy học tích cực khác được thường xuyên sử dụng một cách thuận lợi, thực chất.

Bộ GD&ĐT cũng chủ trương giao quyền chủ động hơn nữa cho các trường và GV trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực của HS.


Nhân dịp này, đã có 57 cá nhân được Bộ GD&ĐT khen thưởng.

Xem nguồnXem nguồn