Wednesday, 21 November 2018
Giáo dục

Tiếp tục đa dạng hoá các mô hình đào tạo


Sau 20 năm thành lập, với nhiệm vụ tham gia vào quá trình phát triển nguồn nhân lực của địa phương thông qua liên kết với các trường đại học để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức cho cán bộ, viên chức và người lao động theo phương thức giáo dục không chính quy.

Trung tâm GDTX tỉnh đã đáp ứng yêu cầu cấp bách về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho Quảng Bình sau tái lập, góp phần quan trọng đẩy mạnh và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Gần 12.000 HV tốt nghiệp đã tham gia vào thị trường lao động, phục vụ tại các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể, nhiều đồng chí đã và đang là những nhà lãnh đạo, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức được đào tạo.

Với những đóng góp quan trọng đó, Trung tâm đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh…

Nhiều năm liền trung tâm đã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở, được UBND tỉnh tặng Bằng khen, được các trường Đại học ghi nhận và đánh giá cao, là địa chỉ đào tạo tin cậy đã đồng hành cùng hành trình đi lên của quê hương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng ghi nhận những thành tích mà Trung tâm đã đạt được đồng thời khẳng định: Những thành quả trong đào tạo nguồn nhân lực của Trung tâm GDTX tỉnh đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Trung tâm GDTX tỉnh đã trở thành cơ sở giáo dục không chính quy, địa chỉ tin cậy tạo cơ hội và đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của nhân dân trong tỉnh.

Trong thời gian tới, trung tâm GDTX tỉnh cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, lấy chất lượng đào tạo là hàng đầu. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là Nghị quyết, Kế hoạch hành động của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác đào tạo; đa dạng hóa các loại hình đào tạo; tăng cường công tác quản lý, thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục; tăng cường huy động, vận động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục…