Friday, 19 October 2018
Giáo dục

Thanh Hóa: Gần 1.600 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn


Trường THPT chuyên Lam sơn, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Trường THPT chuyên Lam sơn, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo đó, số hồ sơ đăng ký dự thi môn Toán có 85 hồ sơ, môn Lý: 121 hồ sơ, Hóa học: 155 hồ sơ, Sinh học: 101 hồ sơ, Tin học: 182 hồ sơ, Ngữ văn: 215 hồ sơ, Lịch sử: 92 hồ sơ, Địa lý: 83 hồ sơ, Tiếng Anh: 151 hồ sơ, Tiếng Nga: 252 hồ sơ và Tiếng Pháp có 152 hồ sơ.

Bắt đầu từ ngày 4/6, các thí sinh dự thi sẽ tập trung để học quy chế thi, ngày 5 – 6/6 các thí sinh sẽ bắt đầu thi. Mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 3 môn không chuyên là Ngữ Văn, Toán học, Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1) và 1 môn chuyên (tính điểm hệ số 2). Riêng môn chuyên của lớp chuyên Nga, Pháp sẽ thay thế bằng môn Tiếng Anh. Môn chuyên của lớp chuyên Tin được thay bằng môn Toán. Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn là 385 học sinh với 11 lớp chuyên (tối đa có 35 em/lớp). Theo quy định xét tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, chỉ xét tuyển những học sinh đủ điều kiện dự thi, thi đủ 4 môn, các môn chung (hệ số 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên (hệ số 2) đạt từ 5,0 điểm trở lên; Lấy theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu và xét riêng cho từng lớp chuyên…

Xem nguồnXem nguồn