Thursday, 20 September 2018
Giáo dục

Quảng Bình: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh nâng cao đạo đức nhà giáo


Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầuSở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu

Theo đó, Sở GD&ĐT ra văn bản yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc sở, các phòng giáo dục tại các huyện thị và thành phố kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao đạo đức nhà giáo nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa đạo đức nhà giáo, đáp ứng sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Nhân, trong những năm qua đội ngũ nhà giáo tỉnh Quảng Bình rất tâm huyết đã ra sức phấn đấu hoàn thanh nhiệm vụ cao cả là “dạy chữ” và “dạy người” và kết quả có nhiều thế hệ trí thức cao, phẩm chất đạo đức tốt, có kỷ năng sống và kỷ năng nghề nghiệp đáp ứng được sự nghiệp GD&ĐT.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít nhà giáo chưa thực sự gương mẫu về nhân cách, học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp của mình làm ảnh hưởng đến uy tính của nhà giáo, của ngành giáo dục.

Để nâng cao hơn nữa đạo đức nhà giáo, đáp ứng sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện do vậy sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước và của ngành giáo dục đã đặt ra.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về việc kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo trong đó chú trọng nhiệm vụ đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghệ nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Nắm bắt kịp thời các thông tin về việc vi phạm đạo đức nhà giáo đồng thời giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo. Lãnh đạo các cấp quản lý, cơ sở giáo dục cần có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo sẽ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức nhà giáo.

Với chỉ thị này, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình sẽ cương quyết xử lý những cán bộ, giáo viên và nhân viên của ngành có vi phạm đến đạo đức tư cách của nhà giáo và đồng thời cũng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai sót khi cấp dưới của mình vi phạm đạo đức tư cách của cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Source link

Source link