Monday, 19 November 2018
Giáo dục

Hải Dương: 29 thí sinh được tuyển thẳng vào 10


Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT có thí sinh được tuyển thẳng có nhiệm vụ thông báo kết quả tuyển thẳng cho thí sinh ngay sau khi có quyết định này.

Danh sách cụ thể 29 thí sinh được tuyển thẳng vào 10 của Hải Dương như sau:Xem nguồn

Xem nguồn