Sunday, 18 November 2018
Giáo dục

Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10 của từng trường THPT


– Sở GD-ĐT Hà Nội đã hoàn thành việc tổng hợp số lượng học sinh (HS) đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ vào dữ liệu này, HS có thể thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Học sinh thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập nộp đơn tại các phòng GD-ĐT trong hai ngày 21 và 23-5-2016.

Số lượng HS đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT công lập cụ thể tại đây.

Source link

Source link