Wednesday, 21 November 2018
Giáo dục

ĐH Y Dược Huế trao bằng Tiến sỹ cho 6 nghiên cứu sinh


GS.TS Cao Ngọc Thành - Hiệu trưởng ĐH Y Dược Huế trao bằng tiến sĩ cho NCS  Nguyễn Hoàng Thanh Vân chuyên ngành Nội Thận - Tiết niệuGS.TS Cao Ngọc Thành – Hiệu trưởng ĐH Y Dược Huế trao bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hoàng Thanh Vân chuyên ngành Nội Thận – Tiết niệu

GS.TS Cao Ngọc Thành – Hiệu trưởng ĐH Y Dược Huế đã trao các quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ cho các tân tiến sỹ Hoàng Trọng Hanh, Nguyễn Tiến Đức (chuyên ngành Nội tim mạch) Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Thanh Vân (chuyên ngành Nội Thận – Tiết niệu), Nguyễn Đoàn Văn Phú , Lê Quốc Phong (chuyên ngành Ngoại Tiêu hoá)

Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh trình độ tiến sỹ từ năm 1998, đến nay trường ĐH Y Dược Huế đã đào tạo 74 tiến sỹ Y học cho khắp mọi miền đất nước ở 9 chuyên ngành là Nội tim mạch, Nội tiêu hoá, Nội tiết, Nội thận – Tiết niệu, Ngoại tiêu hoá, Sản phụ khoa, Y tế công cộng, Chẩn đoán hình ảnh và Ngoại tiết niệu. 

Trong những năm tới, trường sẽ tiếp tục mở thêm một số chuyên ngành đào tạo tiến sỹ để đáp ứng nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Source link

Source link