Tuesday, 20 November 2018
Giáo dục

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội


Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

GD&TĐ – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội TẠI ĐÂY

Xem nguồn

Xem nguồn