Tuesday, 18 September 2018
Giáo dục

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM


Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM

GD&TĐ – Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCM TẠI ĐÂY

Source link

Source link