Saturday, 20 October 2018
Giáo dục

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai


Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

GD&TĐ – Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai TẠI ĐÂY

Xem nguồn

Xem nguồn