Friday, 21 September 2018
Giáo dục

Cà Mau chấn chỉnh tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học


Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh lại việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở các Trung tâm giảng dạy trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh lại việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở các Trung tâm giảng dạy trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Theo công văn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau yêu cầu các Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục cần hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được cấp phép; với những cơ sở đã được cấp phép hoạt động nhưng đến nay chưa chuyển thành Trung tâm thì cần xây dựng đề án và trình cấp có thẩm quyền xin chuuyển thành Trung tâm để hoạt động theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2016.

Với những Trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, trường CĐ, ĐH…, cần rà soát lại đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học; căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, chức năng nhiệm vụ, các văn bản hướng dẫn và nhu cầu của xã hội để xây dựng kế hoạch đào tạo ngoại ngữ, tin học cho hợp lý.

Về công tác đào tạo, Sở GD-ĐT chỉ đạo các Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cụ thể theo từng quý. Thực hiện đào tạo đúng thẩm quyền được cho phép về đối tượng, số lượng học viên/lớp, địa điểm đặt lớp giảng dạy và thu học phí, lệ phí đúng quy định.

Đối với công tác liên kết đào tạo, Sở GD-ĐT yêu cầu các Trung tâm thực hiện đúng quy trình, trong đó, có biên bản ghi nhớ giữa đơn vị liên kết và Trung tâm; đồng thời phải có ý kiến thống nhất của Sở GD-ĐT mới được mở lớp.

Sở GD-ĐT Cà Mau cũng yêu cầu các Trung tâm thực hiện đúng thẩm quyền được cho phép và quy định về việc kiểm tra và cấp văn bằng, chứng chỉ. Trong đó, việc thành lập các ban đề thi, ban coi thi và ban chấm thi cần phải thực hiện đúng quy chế.

H.H

Source link

Source link