Friday, 25 May 2018
Giáo dục

Bộ GD&ĐT: Xử lý nghiêm hiện tượng chạy trường, chạy lớp


Trên đây là nội dung công văn do Bộ GD&ĐT gửi đến các Sở GD&ĐT vào ngày 2/6. Theo đó, thời gian qua, mặc dù Bộ GD&ĐT và các địa phương đã ban hành nhiều quy định, triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp. Tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư gây áp lực cho cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành.

Để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các trường tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục của địa phương.

Tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ cán bộ quản lí các trường, cha mẹ học sinh để hạn chế chạy trường, chạy lớp. Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường, các lớp.

Bộ GD&ĐT xử lý nghiêm tình trạng chạy trường, chạy lớp (ảnh: minh họa)

Bộ GD&ĐT xử lý nghiêm tình trạng chạy trường, chạy lớp (ảnh: minh họa)

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Hiển, nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kì hình thức nào. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, chỉ đạo việc phân tuyến, giao chỉ tiêu tuyển sinh cho phù hợp với chỉ tiêu trường lớp, cơ sở vật chất và mật độ dân cư của địa phương mình quản lý.

Đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư.

Các giải pháp trên phải được các Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc nhằm khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp trước khi bắt đầu năm học 2016-2017.

Mỹ Hà

Xem nguồnXem nguồn